شهر نجف

هتل قصرالملوک

7 دقیقه تا حرم

درجه الف

اتاق سینگل

فول برد ( صبحانه ناهار شام )​​​​​​​

قیمت هر شب

​​15 دلار

رزرو

تخفیف ویژه گروه

اتاق دوتخته

فول برد ( صبحانه ناهار شام )​​​​​​​

قیمت هر شب

​​15 دلار

رزرو

اتاق سه تخته

فول برد ( صبحانه ناهار شام )​​​​​​​

قیمت هر شب

​​15 دلار

رزرو

اتاق چهار تخته

فول برد ( صبحانه ناهار شام )​​​​​​​

قیمت هر شب

​​15 دلار

رزرو